Tại trang trại Eco farm, chúng tôi cũng thả một số gia cầm được nuôi một cách tự nhiên như gà ta, lợn mán, vịt, chim bồ câu, thỏ, dê….Các loại gia cầm và chim được nuôi theo phuơng pháp tự nhiên và được cho ăn các thức ăn hoàn toàn hữu cơ, không thuốc kích thích tăng trưởng. Động vật được nuôi thả tự nhiên và được chăm sóc sức khoẻ hàng tháng để tránh các loại bệnh dịch gia cầm.