• Khác với rau an toàn và rau sạch, rau hữu cơ hoàn toàn không sử dụng phân bón hóa học; không phun thuốc trừ sâu độc hại và không sử dụng chất biến đổi gien.
  • Tiền thân của trang trại sinh thái Eco-farm là nhà nghỉ cuối tuần của 1 kiến trúc sư người Pháp Claude Cuvelier được xây dựng từ năm 2003. Với tình yêu thiên nhiên hoang dã và luôn mong muốn tất cả các mọi người được sống trong một môi trường sinh thái trong sạch và yên tĩnh,vợ chồng ông đã quyết định mở rộng mô hình trang trại hữu cơ và trung tâm hỗ trợ giáo dục thực nghiệm với mong muốn cùng góp phần xây dựng và bảo vệ môi trường xanh-sạch-an toàn.
  • Rau hữu cơ và rau an toàn khác nhau ở một số điểm sau: 
  • A perfect getaway from the bustling city life with unique buying and learning experience where you can select quality natural farm produce while immersing in the lushness of breathtaking beautiful, greenery with your families and friends.
  • A perfect getaway from the bustling city life with unique buying and learning experience where you can select quality natural farm produce while immersing in the lushness of breathtaking beautiful, greenery with your families and friends.
  • A perfect getaway from the bustling city life with unique buying and learning experience where you can select quality natural farm produce while immersing in the lushness of breathtaking beautiful, greenery with your families and friends.
  • A perfect getaway from the bustling city life with unique buying and learning experience where you can select quality natural farm produce while immersing in the lushness of breathtaking beautiful, greenery with your families and friends.